අර්බූදයක් නිර්මාණය කොට බලයට ආවොත් අර්බූූදයකින්ම විනාශ වනවා.- කීර්තිසිරි ප්‍රනාන්දු රදගුරු හිමිපාණෝ

පාස්කු ප්‍රහාරය ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගොස් කිතුනුවන් ද්‍රෝහීන් කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බව කීර්තිසිරි ප්‍රනාන්දු රදගුරු හිමිපාණෝ සදහන් කරති. ඒ හරහා පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ වෙනත් මඟකට යොමු කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින්නේද යන්න සැක මතුවන බවද උන්වහන්සේ කීහ. මේ වනවිට මෙය ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් බවට පත්ව ඇති බවත්, එය අමුතුවෙන් ජාත්‍යන්තරකරණය කිරීමට දෙයක් නැති බවත්...