චීනයේ අසූචි පොහොර පාලකයින්ට සුවඳක් වුණේ ඇයි?-ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා

චීනය සමග අත්සන් කළ ගිවිසුම් හේතුවෙන් මෙරටට යළිත් වරක් කාබනික පොහොර ගෙන්වන්නට වී ඇත්තේ චීනයෙන් ම බවත් මෙරට පාලකයින්ට ''චීන අසූචිවලින් සාදන පොහොර පවා සුවඳ බවත්'' ආචාර්ය අජන්තා පෙරේරා මහත්මිය පවසයි. ඇය සඳහන් කළේ, මෙරට තුළ ම කාබනික පොහොර නිපදවා ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු සම්පත් සහ පහසුකම් පවතින බවත් එසේ නොකර...